ควรรู้ไว้ การใช้ Social media มีผลกับการสมัครงาน

Social-media

Social-media

Social-media ปัจจุบันนั้นในการสมัครงานตามที่สถานที่ต่าง ๆมักจะมีการกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวของผู้สมัครงาน อาจเป็นการกรอกรายละเอียดผ่านทาง Internet หรืออาจเป็นการกรอกรายละเอียดใส่แบบฟอร์มนั้น ๆของบริษัท แต่ทั้ง 2 แบบ นั้นมักที่จะมีการให้ใส่ข้อมูลทาง Social media ของเรา เช่น Email, Facebook, Line, IG, Twitter เป็นต้น ทั้งนี้ฝ่ายบุคคลของทางบริษัทนั้น ๆหากมีการเข้มงวดในเรื่องของลักษณะนิสัยของพนักงานเป็นอย่างมากก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบ ของผู้สมัครว่ามีการ Post ข้อความต่าง ๆไปในแนวทางใดเป็นส่วนมาก

เพื่อประกอบกับการตัดสินใจเข้าคัดเลือกผู้สมัครให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักจะมีการ Post ข้อความต่าง ๆเพื่อระบายอารมณ์ ความคิดเห็น หรือความรู้สึกแต่นั่นแหละเป็นการบ่งบอกถึงตัวตนของคุณว่าเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างไร

ดังนั้นการใช้ Social media จึงควรมีความระมัดระวังในการ Post หรือ Share ข้อความต่าง ๆเป็นอย่างมาก เพราะหากมีการเสดงความคิดเห็นที่เป็นส่วนตัวที่มากจนเกินไป อาจจะส่งผลต่อการสมัครงานนั้น ๆของคุณได้ในอนาคต บทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการเล็ก ๆน้อย ๆในการใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และเป็นผลดีต่อการสมัครงานต่าง ๆในอนาคต

การ Post หรือ Share ข้อความต่าง ๆนั้นหากมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในการ Share หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และที่สำคัญเป็นอย่างมากคือ ความคิดเห็นต่าง ๆในด้านการเมือง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการสมัครงานในอนาคตนั้นได้ หากบริษัทนั้น ๆที่คุณไปสมัครงานไม่มีความฝักใฝ่ในด้านการเมือง หรือไม่มีนโยบายในการรับพนักงานที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการเมือง 

ในเรื่องของการใช้ภาษาที่ใช้ในการ Post ข้อความหรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆนั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาษาที่ใช้นั้นจะสามารถบ่งบอกถึงตัวตนของคุณได้ นอกจากจะไม่ควรใช้ภาษาที่หยาบคายแล้ว ยังควรที่จะต้องใช้ภาษา และตัวสะกดให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในภาษาอย่างแท้จริง และควรค่าแก่การถูกรับเข้าทำงานให้มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้น ๆ

ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆที่ใช้ในนั้นควรที่จะเป็นข้อมูลที่มาจากความจริง เช่นระดับการศึกษา สถานศึกษา ที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อให้ฝ่ายบุคคลนั้นสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ในการตัดสินใจเข้ารับทำงานในบริษัทนั้น และยิ่งเป็นข้อดีของเรานั้นมีภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ จะเป็นผลดีต่อการถูกคัดเลือกเข้ารับทำงานในบริษัทนั้น ๆ เพราะฝ่ายบุคคลจะมองเห็นได้ว่าคุณเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้การใช้ ให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นในการสมัครงาน หรืออื่น ๆ จึงควรที่จะคำนึงอยู่ตลอดเวลาในการใช้งาน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   วิธีเล่นบาคาร่า ufabet

Share:

More Posts

Send Us A Message