การศึกษานอกโรงเรียน 

การศึกษานอกห้องเรียนหรือ  Education from home หรือการเรียนนอกห้องเรียนต่างๆในยุคปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากเริ่มจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันติวในยุคปัจจุบันเริ่มมีการทําคอร์สออนไลน์ที่ทำให้ผู้เรียนต่างๆสามารถเข้าเรียนในสถานที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตได้

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันส่งผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาไทยและระบบการศึกษาทั่วโลกในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาและมีการปรับปรุงอยู่เสมอผู้คนทั้งในยุคปัจจุบันและอดีตมีความต้องการในการพัฒนาการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเป็นการส่งต่อโครงสร้างการใช้ชีวิตต่างๆและการปรับปรุงต่างๆเหล่านี้ก็มีการปรับปรุงและมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันประเทศจีนเริ่มมีการพัฒนา Application ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับ การเรียนการสอนและมีการพัฒนาผู้เรียนได้เราสามารถเรียนนอกสถานที่ได้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่มีการประมวลผลมีการสื่อสารหรือแม้จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆในปัจจุบันจึงทำให้ระบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ในอนาคตเราอาจจะเห็นพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนต่างๆมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ระบบการเรียนการสอนมีความต้องการในการให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านความคิดหรือแม้แต่จะเน้นการพัฒนารูปแบบต่างๆในการใช้ชีวิต ของผู้ที่เข้ามาศึกษา

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษานอกห้องเรียนหรือการพัฒนาในส่วนของ Education from home จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและการปรับปรุงต่างๆให้มีความน่าเชื่อถือและมีในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับว่าการพัฒนาความคิดหรือความรู้ต่างๆในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นการปรับปรุงต่างๆเหล่านี้ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการติดต่อสื่อสารหรือไม่เช่นการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานต่างๆ

มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้คนให้ความสนใจในการสร้างผลงานต่างๆใน ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลา ระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ผู้คนต่างๆมีการพัฒนาทางด้านความคิดหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการเรียนการสอนซึ่งในยุคปัจจุบันการเรียนการสอนต่างๆเหล่านี้ก็มีการพัฒนาปรับปรุง

ผู้คนให้ความสนใจในการสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงหรือไม่เช่นการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนที่อยู่ปัจจุบันการเรียนการสอนตั้งแต่วันนี้ให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนาหรือการปรับปรุงโครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศ

ที่มีความพยายามจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งยังติดปัญหาเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตหรือ รวมถึงอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในตัวนักศึกษาหรือนักเรียนทุกๆคน นี่จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่การศึกษานอกห้องเรียนยังมีปัญหาอยู่ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษา 

 

 

สนับสนุนโดย  สล็อต ยิงปลา ฝากขั้น ต่ำ 100